Z kijowskiego fundamentu, z Rusi Kijowskiej, wyrosło chrześcijaństwo rosyjskie wokół Moskwy oraz białoruskie. Do najważniejszych obiektów sakralnych Rusi Moskiewskiej dołączył w XVI wieku sobór Michała Archanioła tzw. Archangielski (w obrębie Kremla). Przez dwa wieki był on miejscem pochówku carów. Wolno konstytuowały się odrębne narodowości – białoruska i

READ MORE
POST TAGS:

Moskwa już od czasów Chmielnickiego otwarcie dążyła do faktycznego opanowania kozackiej Ukrainy, zarówno pod względem administracyjnym, jak finansowo-gospodarczym i religijnym. Kijów i wiele pomniejszych grodów ukraińskich obsadziły rosyjskie załogi, obok nich pojawili się tam przysłani z Moskwy wojewodowie, brutalnie ingerujący w różne dziedziny życia. Działając w

READ MORE
POST TAGS:

Znajomy okulista badając moje nadużywane oczy zalecił kiedyś patrzenie w zieleń, zwłaszcza mokrą. Między innymi dlatego mam akwarium. Ale nic nie zastąpi tej zieleni, którą widać pośród gałęzi drzew, która pokrywa łąki, nawet tej, którą na ulice miast przynoszą sprzedawcy konwalii. Zieleń nie bez przyczyny

READ MORE
POST TAGS:

Powróćmy ponownie do współczesności, do tak niedawnych dramatycznych wydarzeń na kijowskim Majdanie. Profesor Andrzej Nowak powiedział: „Wszystkich przerażonych obecnością portretów Bandery na Majdanie chcę uspokoić. Powszechny na Majdanie jest inny wizerunek – św. Michała Archanioła”. Pierwsze protesty wybuchły na Majdanie 21 listopada 2013, właśnie w dniu

READ MORE
POST TAGS:

Pierwszy cud anielski miał miejsce w dniu 11 lutego 1110 roku – w Ławrze Peczerskiej pojawił się słup ognisty sięgający niebios. Ukazał się nad refektarzem i przesunął nad grób świętego Teodozego. Słup ognisty postał chwilę i rozpłynął się w powietrzu. To niezwykłe zjawisko obserwowali liczni świadkowie

READ MORE
POST TAGS:

Służba jest powołaniem aniołów. Jeśli chodzi o udział niebiańskich duchów w ziemskim życiu Jezusa, konkretny przykład posługi anielskiej względem Niego znajdziemy w Ewangelii wg św. Marka i Ewangelii wg św. Mateusza, gdzie pojawiają się o wzmianki o tym, że po kuszeniu Jezusa aniołowie usługiwali Mu

READ MORE
POST TAGS:

Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego numeru kwartalnika „The Angels”, anglojęzycznej wersji michalickiego dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”. W najnowszym wydaniu m.in.: 36 000 students hear about Jesus daily – wywiad z ks. Anthonym Casamento, pierwszym australijskim michalitą May 1917: first encounter – przypominamy wydarzenia z Fatimy w

READ MORE

Anielski Patron to akcja, której celem jest przywrócenie w całej Polsce zapomnianej modlitwy za wstawiennictwem św. Michała Archanioła. Choć projekt jest ważny i ambitny to w bardzo prosty sposób może się w niego włączyć niemal każdy. Wystarczy wejść na stronę: www.anielskipatron.pl i poświęcić dwie minuty

READ MORE

Serdecznie zachęcamy do lektury kolejnego, majowo-czerwcowego numeru pisma „Któż jak Bóg”! W najnowszym wydaniu min.: TEMAT NUMERU: Bóg nie jest magikiem – ze znanym franciszkaninem, posługującym modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie o. Józefem Witko rozmawiamy o rozpoznawaniu charyzmatów, istocie modlitwy i najbliższych mu fragmentach Pisma Świętego,

READ MORE
POST TAGS: