Okres wakacji i urlopów to upragniony i długo oczekiwany czas odpoczynku, możliwość spędzenia większej ilości czasu w gronie rodzinnym. Wakacje trwają 2 miesiące, w związku z tym rodzice próbują zagospodarować dzieciom ten czas jak najlepiej. Część dzieci wyjeżdża z rodziną i do rodziny, część na

READ MORE

Uroczystą mszą św. zakończyła się peregrynacja figury św. Michała Archanioła w sanktuarium Matki Bożej Sianowskiej Królowej Kaszub. Figurę pożegnano procesją, w której wzięli udział żołnierze z Chorągwi Husarskiej Województwa Pomorskiego stacjonujący w Zamku w Gniewie. Figura św. Michała Archanioła z Cudownej Groty Objawień na Gargano trafiła

READ MORE

Z pamiętnika Damiana   Usiedliśmy z całą klasą…   Jakoś tak się złożyło, że dwa tygodnie przed wakacjami zachorowała nasza polonistka, a że gorączka u niej pojawiła się nagle, to dyrekcja, powiadomiona rano o nieobecności nauczycielki, nie zdążyła wyznaczyć zastępstwa. Na początku dwugodzinnej lekcji przyszła do nas wychowawczyni i

READ MORE

Pewna organizacja o nazwie Angels for Animals wzywa ludzi, aby byli aniołami dla zwierząt. W ramach kampanii reklamowych różne słynne modelki i aktorki fotografują się jako anielice (tzn. ze skrzydłami u ramion), przytulając jakieś zwierzątko. Cel jest szlachetny, bo chodzi o zwrócenie uwagi na złe

READ MORE

Szukanie właściwego sensu zarówno poszczególnych fragmentów jak i całości Ewangelii nastręcza chrześcijanom niejednokrotnie wiele problemów z tego powodu, że potoczne, „świeckie”, rozumienie tekstu, zaciemnia to faktyczne.   Jezus powiedział: "Kto nienawidzi swego życia na tym świecie, ten je zachowa na życie wieczne" (J 12, 25). Co to

READ MORE

Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się

READ MORE