Jako symbol odkupienia ludzkości krzyż zajmuje pierwsze pośród ważności miejsce wśród katolickich sakramentaliów. Na nim zasadza się istota całego chrześcijaństwa – wiara w Syna Bożego, który zstąpił na Ziemię i oddał swe życie, by zbawić nas i zadośćuczynić za nasze grzechy. Przypominając o ofierze poniesionej za

READ MORE

Dzieci w białych tunikach i złotych pasach zostały procesyjnie wprowadzone do kościoła, zajęły miejsca blisko ołtarza. Każde otrzymało drewniany miecz i złotą koronę. Tuż za nimi stali dumni rodzice. Tak właśnie św. Michał doczekał się najmłodszych swych towarzyszy broni. Cała uroczystość odbyła się w niedzielę, 23

READ MORE

Św. Augustyn przyjął w swych dziełach – zgodnie z Platonem – dwa rodzaje poz­nania: (1) zmysłowe – powierzchowne i obdarzone błędem; (2) umysłowe – doty­czące świata idei.   Poznania umysłowego, aczkolwiek jest ono lepsze od zmysłowego, nie sposób również uznać za doskonałe. Ponad obydwoma rodzajami poznania znajdują

READ MORE

Temat aniołów przewija się przez całą niezwykle obfitą spuściznę pisarską Dok­tora Łaski. Istnieją skrajne poglądy (np. Nourrison, La Philosophie de saint Augustin), jakoby refleksja filozoficzna oraz teologiczna św. Augustyna były tak dalece i służalczo podporządkowana literze Pisma Świętego, Platonowi i neoplatonikom, że biskup Hippony stał

READ MORE