Z pamiętnika Damiana   Usiedliśmy z całą klasą…   Jakoś tak się złożyło, że dwa tygodnie przed wakacjami zachorowała nasza polonistka, a że gorączka u niej pojawiła się nagle, to dyrekcja, powiadomiona rano o nieobecności nauczycielki, nie zdążyła wyznaczyć zastępstwa. Na początku dwugodzinnej lekcji przyszła do nas wychowawczyni i

READ MORE

Pewna organizacja o nazwie Angels for Animals wzywa ludzi, aby byli aniołami dla zwierząt. W ramach kampanii reklamowych różne słynne modelki i aktorki fotografują się jako anielice (tzn. ze skrzydłami u ramion), przytulając jakieś zwierzątko. Cel jest szlachetny, bo chodzi o zwrócenie uwagi na złe

READ MORE

Szukanie właściwego sensu zarówno poszczególnych fragmentów jak i całości Ewangelii nastręcza chrześcijanom niejednokrotnie wiele problemów z tego powodu, że potoczne, „świeckie”, rozumienie tekstu, zaciemnia to faktyczne.   Jezus powiedział: "Kto nienawidzi swego życia na tym świecie, ten je zachowa na życie wieczne" (J 12, 25). Co to

READ MORE

Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się

READ MORE

Jako symbol odkupienia ludzkości krzyż zajmuje pierwsze pośród ważności miejsce wśród katolickich sakramentaliów. Na nim zasadza się istota całego chrześcijaństwa – wiara w Syna Bożego, który zstąpił na Ziemię i oddał swe życie, by zbawić nas i zadośćuczynić za nasze grzechy. Przypominając o ofierze poniesionej za

READ MORE

Dzieci w białych tunikach i złotych pasach zostały procesyjnie wprowadzone do kościoła, zajęły miejsca blisko ołtarza. Każde otrzymało drewniany miecz i złotą koronę. Tuż za nimi stali dumni rodzice. Tak właśnie św. Michał doczekał się najmłodszych swych towarzyszy broni. Cała uroczystość odbyła się w niedzielę, 23

READ MORE