Św. Augustyn przyjął w swych dziełach – zgodnie z Platonem – dwa rodzaje poz­nania: (1) zmysłowe – powierzchowne i obdarzone błędem; (2) umysłowe – doty­czące świata idei.   Poznania umysłowego, aczkolwiek jest ono lepsze od zmysłowego, nie sposób również uznać za doskonałe. Ponad obydwoma rodzajami poznania znajdują

READ MORE

Temat aniołów przewija się przez całą niezwykle obfitą spuściznę pisarską Dok­tora Łaski. Istnieją skrajne poglądy (np. Nourrison, La Philosophie de saint Augustin), jakoby refleksja filozoficzna oraz teologiczna św. Augustyna były tak dalece i służalczo podporządkowana literze Pisma Świętego, Platonowi i neoplatonikom, że biskup Hippony stał

READ MORE