Modlitwa św. siostry Faustyny o miłosierdzie
  Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła...

Panel 1