Przyglądając się podejściu do spraw Bożych wielu katolików, ale także niewierzących, można zauważyć, że bardzo często jednym z najważniejszych dla nas pojęć teologicznych – o ile nie najważniejszym – jest grzech.   Niekiedy jest to aż tak wyraźne, że odnosi się wrażenie, iż samo chrześcijaństwo sprowadzamy głównie

READ MORE

Jak wyglądał świat przed objawieniami w Fatimie? Dlaczego Matka Boża objawiła się akurat w Europie, w samym środku zawieruchy wojennej?   Portugalia, choć to jeden z najstarszych krajów europejskich z przebogatą kulturą i historią, w wiek XX weszła jako nędzarka. Niegdyś zamożna, z ogromnymi wpływami kolonialnymi, teraz

READ MORE

Krzyk milczenia Jezusa   Na pierwszej lekcji miesiąca mam z uczniami układ: albo oni zadają mi przez całą lekcję pytania dotyczące wiary, filozofii lub moralności albo ja pytam na ocenę. Jak dotąd pytań sporo. Często młodzieńczy idealizm spotyka się z życiem, któremu zło nie jest obce. Pada

READ MORE

Bardzo powszechny, nawet w odniesieniu do samego Jezusa Chrystusa (o czym pisał ostatnio T. Powyszyński), jest, przybierany coraz częściej za filozofię życiową, pogląd, że nie trzeba w życiu walczyć o świętość i łaskę wiary. Że wystarczy być dobrym człowiekiem. Jak jednak to „dobro” rozumieć i

READ MORE

„Nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1Tes 5, 17-18).   Wydaje się, że Apostołowi łatwo jest powiedzieć: „Nieustannie się módlcie…”. A nam rodzą się przynajmniej dwa pytania: 1. Jak to robić? Jakże często przecież miewamy doświadczenie modlitwy

READ MORE

Józef Witko OFM gościł już przed kilku laty jako rozmówca na łamach naszego pisma. Jako że jednak spotkania modlitewne z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie, również dzięki trwającej wciąż peregrynacji figury św. Michała Archanioła po Polsce, cieszą się wśród wiernych coraz większym zainteresowaniem, postanowiliśmy raz

READ MORE

Ewangelia to najpiękniejszy traktat o wychowaniu – to uniwersytet Boga prowadzony przez Jego Syna Jezusa Chrystusa, ale obudowany wydziałami tego świata.   Trzeba zaryzykować i zapisać się na ów święty uniwersytet, który otwiera oczy na wielkie wartości i po drodze pozwala jeszcze skończyć kilka kierunków świeckich jako

READ MORE

Czy można zostać mamą nie mając swoich dzieci? Czasem chyba tak, bo panią Ritę wszystkie dzieci z kilku podwórek nazywały Mamcią, choć miały przecież swoje własne mamy. Jednak to Mamcia Rita miała zawsze dla nich czas, jakieś cukierki w torbie i opowiadane bajki wymyślane na

READ MORE