„Któż jak Bóg” – videozapowiedź – 5/2016
Serdecznie zachęcamy do oglądania omówienia naszego najnowszego numeru, nagranego przez ks. Piotra Prusakiewicza – Redaktora Naczelnego! Czytaj dalej
„Któż jak Bóg” 4/2016 – videozapowiedź
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Serdecznie dziękuję w imieniu swoim i wszystkich księży michalitów za wszystkie intencje modlitewne i postne, złożone w związku z naszą Kapitułą Generalną. To ona staje się głównym tematem naszego nowego numeru, w którym, m.in. obszerny wywiad z nowym Ojcem Generałem, ks. Dariuszem Wilkiem. W... Czytaj dalej
Któż jak Bóg 3-2016 – videozapowiedź
Serdecznie zachęcamy do oglądania zapowiedzi kolejnego numeru ;)   Czytaj dalej
„Któż jak Bóg” 2/2016 – videozapowiedź
Jak co dwa miesiące również i tym razem zapraszamy ;)   Czytaj dalej
Miłosierdzie z podwórka św. Faustyny, s. Gaudia Skass ZMBM
Słowo na dziś, 01.01
Łk 2, 16-21 Nadano Mu imię Jezus Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co... Czytaj dalej
Słowo na dziś, 31.12
J 1, 1-18 Słowo stało się ciałem Słowa Ewangelii według świętego Jana Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było... Czytaj dalej
Słowo na dziś, 30.12
Łk 2, 36-40 Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już... Czytaj dalej
Słowo na dziś, 29.12
Łk 2, 22-35 Chrystus jest światłem na oświecenie pogan Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w... Czytaj dalej
Słowo na dziś, 28.12
Mt 2, 13-18 Śmierć dzieci w Betlejem Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On... Czytaj dalej