O wielki Książę niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, Święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twojego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża, Błogosławionych i Świętych, a nade wszystko w obecności błogosławionego Bronisława Markiewicza, Twojego wielkiego

READ MORE

W czasach współczesnych ks. Bronisławowi Markiewiczowi wzmagające się zło powodowało przeciwdziałanie wielu ludzi, którzy skupiali się w stowarzyszenia i bractwa pod patronatem św. Michała Archanioła. Stowarzyszeniom tych szczególnych odpustów udzielał papież Leon XIII. Co rozumiano przez patronat? Patron od łacińskiego pater – ojciec, oznacza opiekuna, protektora.

READ MORE

W tekście godzinek do św. Michała Archanioła znajdujemy następujące słowa: Walka, która na niebie kiedyś się odbyła, dotąd się jeszcze w świecie Bożym nie skończyła. Ciemność walczy z światłością, zło się ciągle sroży i chce świat opanować, znieść porządek Boży.   Głównym terenem, który chce opanować zły duch

READ MORE