Konkurs wiedzy o Wielkich Polakach

Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku k. Torunia – od momentu utworzenia dekretem Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła dnia 8 września 2011 r. – podejmuje różne inicjatywy wychowawcze i edukacyjne. Energicznie zarządzane przez ks. dr. Pawła Nowogórskiego CSMA, jest ono niezwykle szybko rozwijającym się ośrodkiem edukacyjnym w regionie kujawsko-pomorskim.

Od sześciu lat Centrum jest głównym organizatorem wojewódzkiego konkursu wiedzy o Wielkich Polakach. Bohaterami konkursu adresowanego do młodzieży szkolnej województwa byli dotychczas: Mikołaj Kopernik, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski, Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński i św. Jan Paweł II.

Celem konkursu jest zarówno wychowanie do wartości poprzez pokazanie postaci Wielkich Polaków, jak i rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności łączenia wiedzy i praktyki z różnych dziedzin nauki. Tematyka konkursu wiąże z nim wielu przyjaciół i sponsorów; dzięki ich pomocy finaliści i laureaci otrzymują cenne nagrody. W zakończonej niedawno edycji konkursu o św. Janie Pawle II uczestniczyło ok. 700 uczniów.

7 grudnia 2017 r. rusza kolejna edycja wojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego z serii „Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach” – Św. s. Faustyna Kowalska – życie, misja Miłosierdzia Bożego i kult na tle historii Polski dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych oraz gimnazjów. Eliminacje konkursowe przeprowadzone zostaną w formie pisemnej w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Szczegóły o warunkach przystąpienia do konkursu osoby zainteresowane mogą znaleźć na stronie: www.gorsk.org.pl.

lub pod następującymi adresami:

np29@wp.pl

t.kierel@kujawsko-pomorskie.pl

Tadeusz Kierel