Słowo na dziś, 24.12 Słowo na dziś, 24.12
Łk 1, 67-79 Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc:... Słowo na dziś, 24.12

Łk 1, 67-79 Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc:
«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi, Dawida:
jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków;
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze,
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani
służyć Mu będziemy bez lęku,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim,
po wszystkie dni nasze.
A i ty, dziecię, zwać się będziesz
prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie,
przez odpuszczenie mu grzechów,
dzięki litości serdecznej naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by światłem stać się dla tych,
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».
Oto słowo Pańskie.

Brak komentarzy.

Bądź pierwszym komentującym ten post.

Podziel się swoim komentarzem