Spotkania z o. Bronisławem Markiewiczem – cz.5 Spotkania z o. Bronisławem Markiewiczem – cz.5
  Czytając zapiski duchowe ks. Markiewicza można odnieść wrażenie, że jego poglądy są idealistyczne, niemożliwe do zrealizowania w rzeczywistości.   Ks. Markiewicz czuł się... Spotkania z o. Bronisławem Markiewiczem – cz.5
 
Czytając zapiski duchowe ks. Markiewicza można odnieść wrażenie, że jego poglądy są idealistyczne, niemożliwe do zrealizowania w rzeczywistości.
 
Ks. Markiewicz czuł się w obowiązku ukazać ideał, do którego trzeba dążyć. Inna sprawa, czy dorastamy do ideałów, czy je przyjmujemy.
 
O ideale pracy organicznej u podstaw we własnym kraju, we własnym domu, tak pisał: „Osobliwie starajmy się wykonać w tym czasie ślub uczyniony Najświętszej Maryi Królowej naszej przez przodków naszych. Ze szlachtą polską polski lud tj. ludzie dostatni mieniem i wykształceniem, niech wesprą Polaków upośledzonych pod wspomnianym względem – a to wszystko w imię Boga, iż tak się Jemu podoba.
 
Sobkostwo zarzućmy od siebie, stańmy dalej ramię do ramienia, stańmy społem wraz, księża, obywatele, mieszczanie, rzemieślnicy, kmiotkowie, połączeni w jedno węzłami miłości chrześcijańskiej. Stańmy do pracy harmonijnie – starajmy się spełniać obowiązki nasze gorliwe w zakresie praw danych nam przez Opatrzność.
 
Nie tylko w kole rodzinnym bądźmy dobrymi chrześcijanami, ale w granicach, kraju i państwa, na podstawie praw nakreślonych nam przez Opatrzność – we warunkach każdemu danych – pracujmy, atoli w duchu prawdziwie Chrystusowym – ściśle według wskazówek pasterzy naszych duchownych, nauki kościoła katolickiego – oparci na opoce niewzruszonej – a nie na płytkim piasku zasad czysto ludzkich od ludzi wymyślonych.”
 
Ks. Markiewicz wysoko ustawia ideał miłości wzajemnej w wymiarze społecznym, miłości opartej o sprawiedliwość. Chce Ojciec Założyciel, by Polacy traktowali się nawzajem jak bracia. I pisał dalej: „Najwyższą zaś przysługę starsi bracia oddadzą młodszym, gdy im podadzą strawę moralną, albowiem szukając Królestwa Bożego, reszta nam będzie przydana w dodatku.”
 
Co to znaczy Królestwo Boże? O co tu chodzi? Św. Paweł wyjaśnia w liście do Rzymian: „Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu świętym. A kto w taki sposób służy Chrystusowi „– można by dodać, swojej wspólnocie, swojemu narodowi – „ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. Starajmy się, więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu.”
 
Błogosławiony ojcze Bronisławie, módl się za nami!
 

Brak komentarzy.

Bądź pierwszym komentującym ten post.

Podziel się swoim komentarzem