Biblijne czarne charaktery: Judasz

Kolejne wprowadzenie do medytacji w ramach cyklu formacyjnego „Biblijne czarne charaktery”. Dziś pierwsza odsłona postaci Judasza. Kierowały nim popędy i wady, z których prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy, co doprowadziło do jego upadku. Trwając w Bożej obecności zastanów się, w czym jesteś podobny do tego człowieka.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wycisz się i uświadom sobie obecność Boga.
Proś Ducha Świętego o to, aby Cię poprowadził w tej modlitwie.
Proś, aby wszystkie Twoje pragnienia, zamiary, intencje, myśli, odczucia i czyny były skierowane ku Bogu i Jego woli.
Wyobraź sobie rozważane sceny biblijne.

SŁOWO

J 12, 1-8
Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać:  «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?»  Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano.  Na to Jezus powiedział: «Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie». 

Mt 26, 14-16
Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.

PUNCTA
1. Wada Judasza

Jedną z wad Judasza, które najbardziej rzucają się w oczy i której rozwój widać w tej postaci jest chciwość. Należy ją tu rozumieć nie tylko jako chciwość pieniędzy, ale chciwość korzyści. To postawa, którą można zamknąć z pytaniu: „co będę z tego miał?”. Człowiek chciwy patrzy na świat właśnie w taki sposób – szuka własnych korzyści.

Chciwość u Judasza zaczyna się od drobnych kradzieży ze wspólnej kasy. Niby nic wielkiego, ale czyn zły wielokrotnie powtarzany sprawia, że tworzy się w nas wada, która wpływa nie tylko na nasze pojedyncze czyny, ale także na nasze myślenie. Chciwy patrzy na świat w kategoriach korzyści. Chciwość była jednym z powodów wydania Jezusa wrogom. Judasz widział z Jezusie mesjasza politycznego, który stanie na czele powstania antyrzymskiego i obejmie władzę w Palestynie. Z takim człowiekiem warto trzymać, ponieważ może zapewnić korzyści w postaci dobrej posady w królestwie. Jezus jednak coraz częściej mówi o tym, że zostanie odrzucony i zabity, a jego królestwo nie będzie tworem politycznym. To mogło skłonić chciwego Judasza do zdrady Mistrza – więcej zysku przyniesie mu wydanie Jezusa arcykapłanom niż pozostanie wiernym uczniem. Świadczy o tym pytanie, które Judasz zadaje przywódcom religijnym: „co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?”. Jest to myślenie w kategoriach zysków i strat.

Zauważ w sobie postawę Judasza. Przypomnij sobie sytuacje, w których szukałeś przede wszystkim osobistych korzyści. Zastanów się, czy jesteś człowiekiem chciwym. Czego pożądasz? Czy potrafisz robić coś za darmo, nie spodziewając się niczego ze strony innych? Czy potrafisz tracić i poświęcać coś ze względu na innych? Czy potrafisz trwać przy jakiejś osobie albo wartości nawet wtedy, gdy Ci się to nie opłaca?

Jaka jest Twoja wada główna? Czy potrafisz ją nazwać? Zobacz proces rozwoju tej wady w Tobie – od pierwszego razu do chwili obecnej. Jak ta wada się w Tobie rozwijała?

2. Korzyści z grzechu
W historii Judasza widoczna jest powolna ewolucja w stronę zła. Od małego grzechu przechodzi do coraz większych wykroczeń. Dzieje się tak m.in. dlatego, że Judasz zauważa, że grzech może mu przynieść korzyści.

Szatan, dając człowiekowi pokusę, zawsze ukazuje grzech jako coś korzystnego dla nas. Chce pokazać, że każdy grzech przyniesie nam jakieś „dobro” rozumiane w karykaturalny sposób. Zastanów się, co Tobie obiecuje szatan, gdy Cię kusi? Skup się na kilku konkretnych grzechach i pomyśl, jakie korzyści otrzymałeś dzięki temu grzechowi: przyjemność, załatwienie trudnej sprawy, odreagowanie napięcia, ucieczka od konsekwencji itp.

Widzisz już dlaczego grzech jest niebezpieczny – obiecuje Ci pewne korzyści, które Ty możesz widzieć jako „dobro”. Na dłuższą metę jednak żaden grzech nie przyniesie nic dobrego, co widać w historii Judasza.

3. Szukanie okazji do grzechu
Pismo Święte mówi, że Judasz szukał sposobności, żeby wydać Jezusa. Szuka okazji do grzechu. Jest to postawa szatańska, ponieważ czym innym jest upadek, którego nie planowaliśmy, a czym innym świadome i dobrowolne szukanie możliwości, aby zrobić coś złego. Czy jest w Tobie tendencja do szukania okazji do złego? Jeśli tak to w jakiej sferze życia najczęściej się ona pojawia? Zwróć tutaj uwagę na swoje grzechy ciężkie, bo to one są świadomym i dobrowolnym wyborem zła.

Poświęć kilka minut na bezpośrednią rozmowę z Jezusem. Wypowiedz przed Nim swoje wady i grzechy, opowiedz o pokusach, które Cię nawiedzają. Uczyń postanowienie i proś o łaskę do jego wykonania.
Ojcze nasz


Pytania do codziennego rachunku sumienia (pytania te są pomocą w sformułowaniu postanowienia):
a) Jaka jest Twoja wada główna?
b) Jakie grzechy najczęściej popełniasz?
c) W której sferze życia stajesz się coraz gorszy moralnie przez powtarzanie grzechów i przyzwyczajanie się do nich?
d) Czy jesteś człowiekiem chciwym, który działa w oparciu o szukanie własnych korzyści we wszystkim?
e) Czy potrafisz rezygnować z własnych korzyści na rzecz innych ludzi?
f) Jakie są skutki Twoich grzechów (zauważ to na kilku konkretnych przykładach)?
g) Zaspokojenie jakich potrzeb obiecuje Ci szatan, gdy daje Ci pokusę? Czy jesteś świadom swoich potrzeb?
h) Czy szukasz okazji do czynienia zła?

ks. Michał Mazur CSMA