Czekał na wyrok śmierci. Spotkał Boga – zaproszenie na spotkanie z Marino Restrepo