Dlaczego złe duchy nienawidzą Maryi? Egzorcysta: Dla diabła to niezwykle bolesne

Relacje z egzorcyzmów czy manifestacji demonicznych wspominają często o nienawiści, jaką
diabeł wyraża wobec Matki Bożej. Dlaczego złe duchy nienawidzą Jej w tak szczególny sposób? I
czemu dziewictwo Maryi jest tak często wulgarnie wyśmiewane przez osoby niewierzące?

Odpowiedź ks. Zbigniewa Barana CSMA, egzorcysty:


Gdy Bóg poskramia diabła, ten przypomina sobie, że jest jedynie nędznym stworzeniem i niczym
więcej. Bóg jest Bogiem i tu sprawa jest oczywista. Natomiast, jeśli diabła gromi Maryja, to jego to
bardzo boli. Diabeł tego nienawidzi. Dlaczego? Ponieważ Maryja nie ma w sobie natury boskiej.
Maryja ma tylko naturę ludzką, dużo niższą od anielskiej. I tu przypomnieć trzeba, że po strąceniu
zbuntowanych aniołów do piekła Pan Bóg nie zabrał im ich anielskiej natury. Jednocześnie Pan Bóg
wyniósł Maryję na Królową Nieba i Ziemi. Aniołowie, również ci potępieni, muszą jej słuchać jako swojej
królowej. Dla diabła jest to niezwykle bolesne.


Z tym też wiąże się odpowiedź na drugie pytanie. Ludzie wyśmiewający dziewictwo Maryi i
mówiący o niej w wulgarny sposób są po prostu narzędziami w ręku diabła.

Czytaj więcej: