I Tydzień. Dzień 1. Seminarium Życia w Duchu Świętym

Tydzień „O” – wprowadzenieDOBRA NOWINA DZIEŃ 1.Maryi została zwiastowana Dobra Nowina o tym, ze pocznie i porodzi Zbawiciela Świata. Każdy moment naszego kontaktu ze Słowem Bożym jest naszym zwiastowaniem. Bóg przychodzi poprzez Swoje Słowo do każdego z nas. Przychodzi z Dobrą Nowiną – że chce się począć, narodzić, zamieszkać i objawiać w naszym sercu i … Czytaj dalej I Tydzień. Dzień 1. Seminarium Życia w Duchu Świętym