I Tydzień. Dzień 7. Seminarium Życia w Duchu Świętym

Słowo Dobrej Nowiny objawia nam, jak wiele może się stać z chwilą otwarcia się na moc Zbawczą Chrystusa. Duch Święty rozwinie nasze oczekiwania i doprowadzi nas w końcu do ich spełnienia.