II Tydzień. Dzień 2. Seminarium Życia w Duchu Świętym

Roztropność w zarządzaniu finansami jest ważna, ale warto też nie zatracić tego, co najważniejsze.