II Tydzień. Dzień 3. Seminarium Życia w Duchu Świętym

Krótkie, kruche i przemijające jest życie człowieka. Tylko Bóg trwa wiecznie i tylko On może zapewnić trwałość ludzkim wartościom, ludzkim dziełom. Wszystko, co ofiarowujemy Bogu w modlitwie, staje się trwałe i wieczne w Nim, bo naznaczone Jego Obecnością.