III Tydzień. Dzień 2. Seminarium Życia w Duchu Świętym

Miłość Boga nigdy cię nie opuści. Cokolwiek byś zrobił, Bóg nie przestanie cię kochać.
Bóg jest zawsze wierny Swej Miłości do nas, nawet jeśli my nie jesteśmy wierni Jemu.