III tydzień. Dzień 3. Seminarium Życia w Duchu Świętym

Miłość Boga jest nieskończenie większa niż największa nawet miłość ludzka. Bóg nas NIGDY nie opuszcza – to my opuszczamy Jego i wtedy czujemy się opuszczeni. Na twoje wątpliwości On odpowiada wymownym argumentem