III tydzień. Dzień 4. Seminarium Życiu w Duchu Świętym

On kocha ciebie zawsze, nawet wtedy, gdy byłeś od Niego daleko, gdy nie chciałeś Go poznać, gdy zagubiony zwątpiłeś w Niego. Jego Miłość to jest Miłość, która pochyla się nad człowiekiem, podnosi go, bierze w ramiona i niesie do domu. Bóg ciebie szuka: