III tydzień. Dzień 6. Seminarium Życia w Duchu Świętym

Miłość Boga najpełniej wyraża się w Osobie Jezusa Chrystusa – Syna Bożego: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał”. Jezus oddał życie za ciebie, abyś został zbawiony.