IV tydzień. Dzień 2. Seminarium Życia w Duchu Świętym

Grzech przychodzi na świat nie przez Boga, lecz przez decyzję wolnej woli człowieka