IV tydzień. Dzień 5. Seminarium Życia w Duchu Świętym

Jezus jest jedynym oczekiwanym Zbawicielem. On już cię zbawił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Z twojej strony potrzeba wiary