IX tydzień. Dzień 2. Seminarium Życia w Duchu Świętym

2. Trwanie w jedności z Chrystusem jest trwaniem w jedności z Jego następcą. Tak było od początku. Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb … Czytaj dalej IX tydzień. Dzień 2. Seminarium Życia w Duchu Świętym