Jak zwyciężyć szatana? #PostWEwangelii

– Jeśli wprowadzicie w życie te zasady, będziecie mocniejsi i szczęśliwsi – mówił ks. Piotr Prusakiewicz CSMA

Lekarstwem na sztukę budowania zdrowych relacji z Bogiem i światem jest propozycja ewangelicznego postu. „Post w Ewangelii” może posłużyć jako lektura duchowa w codzienności lub przygotowanie duchowe na czas Wielkiego Postu.