„Jesteśmy Kościołem!” XXXIX Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego

To już 39 raz, gdy młodzi ludzie związani z michalickim duszpasterstwem młodzieży przebyli szlak z Warszawy do Miejsca Piastowego modląc się o trzeźwość naszego narodu.

Pokonanie pieszo ponad 420 kilometrów w dwa tygodnie nie należy do rzeczy łatwych. Tak imponującej sztuki dokonało kilkudziesięciu młodych pielgrzymów, którzy mieli odwagę wyruszyć na pątniczy szlak z Warszawy do Miejsca Piastowego w XXXIX Pieszej Pielgrzymce Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego organizowanej przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła.

Każda pielgrzymka jest przede wszystkim doświadczeniem duchowym, formą swoistych rekolekcji, czyli czasem umacniania relacji z Panem Bogiem i wnikania w głębię Bożych prawd. Program duchowy, który realizowaliśmy podczas pątniczego szlaku koncentrował się wokół hasła: „JESTEŚMY KOŚCIOŁEM!”. Dwanaście dni wspólnego trudu daje okazję do doświadczenia tej prawdy na własnej skórze, wszak nasza pielgrzymkowa wspólnota to „Kościół w pigułce”. Każdego dnia sprawowaliśmy Mszę Świętą, ponieważ Kościół żyje dzięki Eucharystii, modliliśmy się cząstką różańca świętego, słuchaliśmy konferencji, odmawialiśmy Koronkę Uwielbienia Boga wraz ze wszystkimi chórami aniołów, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, nowennę o cud uzdrowienia i kanonizację bł. Bronisława Markiewicza oraz wieńczyliśmy każdy wieczór podsumowaniem dnia połączonym z rachunkiem sumienia. W tym miejscu serdecznie dziękujemy ks. Michałowi Mazurowi CSMA za przygotowanie i dbanie o merytoryczną stronę realizacji treści duchowych obecnych na pielgrzymce oraz za posługę ojca duchownego.

Co prawda, nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, że „wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy” (Mk 9, 23B). Jednak faktem również jest, że to co piękne często wiąże się z podjęciem trudu. Nie jest tajemnicą, że michalicka młodzieżowa pielgrzymka stanowi duże wyzwanie również pod kątem tempa i ilości kilometrów przemierzanych każdego dnia. Tak wymagające pielgrzymowanie staje się dla odważnych młodych ludzi okazją do zdobycia cennej kompetencji duchowej, którą niełatwo osiągnąć w zwykłych okolicznościach życia. Pielgrzymi uczyli się przeżywania swojego trudu, bólu i niedogodności drogi jako duchową rzeczywistość ofiary składanej dla Kościoła, a szczególnie tej cierpiącej jego części, jaką stanowią nasi bracia i siostry dotknięci problemem uzależnienia. Ufamy, że ofiarowany trud wraz z modlitwą płynącą z młodych serc wyjedna im łaskę życia w pełni godności dziecka Bożego oraz wolności.

Jednym ze znaków rozpoznawczych obecności Ducha Świętego w młodym Kościele jest radość. Nie mogło jej zabraknąć również w naszej pielgrzymkowej wspólnocie. Jak można się smucić, skoro idziemy mając Boga w sercu, na naszych ustach i w widzialnym znaku krzyża, który prowadzi naszą pielgrzymkę? Tą Bożą radość staraliśmy się nieść wszystkim ludziom napotkanym na naszej drodze. Pięknym jej wyrazem jest śpiew, który towarzyszy nam na każdym odcinku. Okazuje się, że Pan Bóg hojnie udziela talentów i uzdolnień tym, którzy ochotnym sercem włączają się w budowanie Jego Kościoła. Dziękujemy wszystkim, którzy swoim śpiewem i grą na instrumentach muzycznych oddawali chwałę Bogu podczas naszego pielgrzymowania a tym samym pomagali nam radośnie pokonywać kolejne kilometry.

To co każdego roku zadziwia nowych pielgrzymów, to niezwykłe działanie Opatrzności Bożej wyrażające się w dobroci i otwartości ludzi napotkanych na szlaku. W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim, którzy dokładali starań, abyśmy mogli pielgrzymować. Wyrażamy wdzięczność za posiłki przygotowywane przez mieszkańców miejscowości, które przemierzaliśmy, dziękujemy za noclegi oraz użyczenie przestrzeni, na której mogliśmy pokrzepić siły podczas postojów. Ten ogrom doświadczonej dobroci mocno uzmysławia nam, jak wielką troską Pan Bóg otacza ludzi, którzy zdają się na Jego Opatrzność oraz jak cenna w oczach ludzi mających Boga w sercu jest modlitwa pielgrzyma, który złączy ją z pątniczym trudem i wyrzeczeniami.

Zwieńczeniem czasu pielgrzymki są ostatnie dni, które wiążą się z dotarciem do celu – Miejsca Piastowego. Nasza radość w tym roku była tym większa, że u kresu naszego szlaku powitał nas cały zarząd generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła wraz z przełożonym generalnym, ks. Dariuszem Wilkiem CSMA oraz zarząd generalny Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła wraz z przełożoną generalną matką Julią Szteligą CSSMA. To dobre miejsce, aby na jej ręce podziękować Siostrom Michalitkom, które podjęły w tym roku trud pielgrzymki i wnosiły w naszą wspólnotę ciepło matczynej troski i wsparcia dla pątników.

Pisząc kolejne słowa tego tekstu, który już teraz wydaje mi się dosyć długi, jak na „krótkiego newsa” o który zostałem poproszony, mam świadomość jak niewiele z tej Bożej, niezwykłej atmosfery udało mi się w nim zawrzeć. Może lepszym środkiem do wyrażenia tego będą zdjęcia, które zostaną do tekstu dołączone. Zapraszam również do przejrzenia pełnej galerii zdjęć, których w tym roku starałem się wykonać proporcjonalnie do mojej wdzięczności i zachwytu względem dzieła tegorocznej pielgrzymki. Znajdziemy je na stronie Facebooka: „Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego”. Będziemy wdzięczni za podzielenie się tą relacją z młodymi ludźmi, którzy szukają „czegoś więcej” w swoim życiu i mają w sercu pragnienie doświadczenia radosnej twarzy Kościoła. Może Bóg da, że spotkamy się z nimi na czterdziestej jubileuszowej pielgrzymce, gdzie oni również doświadczą tego, co nam tak drogie.
Na koniec jeszcze osobiste podziękowanie dla wszystkich, dzięki którym tegoroczne pielgrzymowanie było możliwe, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do dzieła XXXIX Pieszej Pielgrzymki Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego. Składam je na ręce kierownika i moderatora pielgrzymki, ks. Maksymiliana Michcika CSMA dziękując mu za podjęty trud i ogrom pracy przez niego wykonanej, o której wie tylko on i Pan Bóg, któremu ta praca na pewno nie jest obojętna. W pielgrzymkę zaangażowanych było mnóstwo ludzi i grup, których chyba nawet nie sposób wymienić z uwagi na charakter i gabaryty tego tekstu. Niech sam Pan Bóg będzie dla Was nagrodą za całe dobro, które zdziałał przez Wasze ręce i zaangażowanie.

Niech Pan Bóg będzie uwielbiony w XXXIX Pieszej Pielgrzymce Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego.

Tekst i zdjęcia: ks. Emil Kurek CSMA