Królowa ukoronowana!

W niedzielę 11 czerwca bieżącego roku w Miejscu Piastowym miało miejsce ukoronowanie papieskimi koronami Obrazu Matki Bożej Pocieszenia z Komborni oraz Figury Matki Bożej Fatimskiej z Miejsca Piastowego. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił abp Józef Michalik.

 

W uroczystościach wzięło udział tysiące wiernych. Przy okazji tego wydarzenia pragniemy przybliżyć historię nabożeństw fatimskich w Miejscu Piastowym oraz historię kultu Matki Bożej Pocieszenia w Komborni.

 

Matka Boża wyprosiła sobie ten szczególny przywilej u Pana Boga (…), że z nieba może przychodzić (…) i w naszych czasach może mówić do ludzi – mówił ksiądz arcybiskup Józef Michalik podczas homilii. Podkreślał także fakt, że Maryja sama wyznacza miejsca, w których pragnie przyjmować cześć: Matka Boża sobie te miejsca szczególnie umiłowała. Ona daje znaki kolejne, że chce tu być czczona, chce tu być proszona, chce tu rozdawać łaski. Przecież bł. Bronisław Markiewicz jak przyszedł w swoim trudnym momencie życia, a trud zawsze rodzi piękno życia, to przyszedł do Miejsca (…) i zastał Matkę Bożą Miejstecką, także od XVII wieku do dzisiaj czczoną w parafialnym bocznym ołtarzu Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Przywiózł ze sobą Wspomożycielkę Wiernych. (…) A teraz od kilku lat Matka Boża daje znać, że chce być czczona w tej figurze fatimskiej.

 

Matka Boża z Miejsca Piastowego

 

W latach trzydziestych XX wieku Zgromadzenie św. Michała Archanioła wybudowało kościół w Miejscu Piastowym, „na górce”, pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. W głównym ołtarzu została umieszczona figura Matki Bożej, wykonana na zamówienie bł. ks. Bronisława Markiewicza w 1896 roku. Odtąd kult Matki Bożej, pielęgnowany dotąd przez wychowanków i synów duchowych ks. Bronisława, zaczął rozszerzać się wśród wiernych Miejsca Piastowego i okolicznych miejscowości.

 

Od końca lat 70-tych XX-go wieku – najpierw w kościele, a później ze względu na ciągle wzrastającą liczbę pielgrzymów, obok kościoła – odprawiano tu nabożeństwa fatimskie. Pierwsze odprawione zostało 6 maja 1979 roku pod przewodnictwem ówczesnego Przełożonego Generalnego Księży Michalitów, ks. Aleksandra Ogrodnika CSMA. Od samego początku nabożeństwa te okazały się wspaniałą odpowiedzią na potrzeby wierzącego ludu. Coraz to większe rzesze wiernych czuwających przed Najświętszym Sakramentem w obecności figury Matki Bożej Fatimskiej zachęcały do ich kontynuowania. W październiku 1980 roku zastąpiono dotychczasową niewielką figurę Matki Bożej Fatimskiej nową drewnianą figurą, wykonaną z drzewa cyprysowego, którą sprowadzono z Ośrodka Fatimskiego w Szwajcarii. Obecnie Matka Boża w znaku tej nowej figury cieszy się tu wielkim kultem.

 

W latach 90-tych wybudowano na potrzeby nabożeństw fatimskich ołtarz polowy, nazwany fatimskim. Z nabożeństwem fatimskim łączy się ściśle zobowiązanie wspólnoty Domu Macierzystego w Miejscu Piastowym, złożone po zamachu na Jana Pawła II w 1981 roku, do codziennego sprawowania Mszy świętej w intencji Ojca Świętego.

 

Kult Matki Bożej Fatimskiej jest w tym miejscu ciągle żywy i dynamiczny. Poza licznie zgromadzonymi na czuwaniach fatimskich wiernymi, także w ciągu roku pielgrzymi modlą się przy figurze Matki Bożej Fatimskiej indywidualnie. Treść pozostawianych przy niej próśb i podziękowań świadczy o głęboko zakorzenionym w sercach pielgrzymów kulcie Maryi. Uwzględniając ten ponad 30-letni kult Matki Bożej, złączony z Jej fatimską figurą, przez modlitwy indywidualne jak też trwające nieprzerwanie czuwania fatimskie z udziałem rzeszy pielgrzymów, wspólnota Michalitów podjęła wysiłki doprowadzenia do koronacji figury Matki Bożej na prawie papieskim.

 

Obraz z Komborni

 

Obraz Matki Boskiej Pocieszenia prowadzi w swej ikonograficznej treści do kontemplacji wybraństwa Maryi na Matkę Boga. Ukazuje on przy tym przymioty Trójcy Świętej, zwłaszcza jej jedność i współistotność. Obraz ten od początku cieszył się czcią wiernych. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że został on umieszczony w komborskim kościele niedługo po tym, jak świątynia przez okres ponad 20 lat znajdowała się w posiadaniu kalwinów. Z faktem przejęcia świątyni przez kalwinów związane było rozprężenie moralne i religijne tych terenów. Przybycie Matki Bożej w Jej wizerunku stanowiło więc szansę religijnego odrodzenia. Kult Matki Bożej w komborskim wizerunku wzrastał. Momentem szczególnym stało się powstanie Bractwa Paska Rzemiennego Matki Bożej Pocieszenia, z czym wiązało się nadanie obrazowi tytułu Matki Bożej Pocieszenia.

 

Od stuleci Pani Komborska obdarzała lud nadzwyczajnymi łaskami. Nie zapisywano tego, natomiast od początku przekazywano sobie opowieści o wielkiej łaskawości Maryi w tradycji ustnej. Obecnie przy parafii prowadzona jest już „Księga łask wyproszonych przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia”, zbierająca świadectwa cudownej interwencji Maryi w sprawach po ludzku beznadziejnych. Księga została założona w roku 1872. Istnieje prawdopodobieństwo, że nie była ona pierwszą redakcją zapisów o nadzwyczajnych wydarzeniach przy komborskim obrazie, jednak wcześniejsze zapiski zaginęły. Większość wpisów dotyczy uzdrowień z chorób, kilka z nich opisuje ocalenie w różnych niebezpiecznych sytuacjach.

 

Aktualnie cześć obrazu komborskiego stale się powiększa. W historii obrazu należy jeszcze umieścić fakt pobłogosławienia go przez św. Jana Pawła II. Obraz został umieszczony przy drodze, którą przechodziła procesja do ołtarza w czasie mszy świętej na lotnisku w Krośnie dnia 10 czerwca 1997 roku. W roku 2010 arcybiskup Józef Michalik zezwolił na rozpoczęcie przygotowań do koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia z Komborni.

 

Przesłanie Matki Bożej

 

Po siedmiu latach od złożenia prośby miała miejsce koronacja Figury i Obrazu Matki Bożej czczonych w Miejscu Piastowym i Komborni. To piękne i wyjątkowe wydarzenie niesie ze sobą nie tylko estetyczne wzbogacenie wizerunków, ale przede wszystkim stanowi wezwanie do wypełnienia przesłania Maryi. Cytując księdza arcybiskupa Józefa Michalika: Matka Boża pokazuje drogi wyjścia, jest to przesłanie fatimskie – drogi pokoju, przestrzega i daje nadzieję, budzi nadzieję. (…) Trzeba byśmy nawracali się, żebyśmy stawali się narodem głębszej wiary, żywszej modlitwy i mocniejszego świadectwa w obronie tej wiary, w obronie obyczajów.(…) Metoda, którą daje nam Matka Boża jest prosta: nawrócenie, pokuta, modlitwa.

 

Dorota Szumotalska

 

Artykuł ukazał się we wrześniowo-październikowym numerze „Któż jak Bóg” 5-2017. Zapraszamy do lektury!