Litania do sługi Bożego Ojca Dolindo Ruotolo

Litania do sługi Bożego Ojca Dolindo Ruotolo

Litania do prywatnego odmawiania. Autorem modlitwy jest ks. Mateusz Szerszeń CSMA.

Litania do sługi Bożego Ojca Dolindo Ruotolo

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Ojcze Dolindo, wierny Jezusowi Ukrzyżowanemu, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, rozmiłowany w Eucharystii, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, pokorny kapłanie i spowiedniku, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, nieprzyjacielu złych duchów, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, łączący się z męką Chrystusa, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, umocniony adoracją Najświętszego Sakramentu, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, perło wśród kapłanów, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, niosący światu nadzieję i radość, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, wybrany przez Niepokalaną Matkę, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, darzący szacunkiem wszystkich kapłanów, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, krzewicielu miłosierdzia, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, całkowicie oddany woli Bożej, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, zasłuchany w Słowo Boże, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, niestrudzony na modlitwie, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, wzorze miłości do ubogich i odrzuconych, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, posłuszny woli Kościoła, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, obrońco życia rodzinnego, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, skarbnico natchnień Bożych, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, kochający synowską miłością Maryję, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, znoszący niesprawiedliwość z cierpliwością, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, urazy chętnie darujący, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, miłośniku czystości, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, pokutujący z miłości do Boga i ludzi, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, bezgranicznie ufający Bogu, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, głoszący Dobrą Nowinę z mocą, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, mistrzu życia duchowego, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, nauczycielu modlitwy różańcowej, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, podnoszący na duchu kapłanów, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, skuteczny orędowniku u Boga, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, heroicznie kochający Kościół Chrystusowy, przyczyń się za nami.

Ojcze Dolindo, zjednoczony z Jezusem, przyczyń się za nami.

K. Módl się za nami sługo Boży, ojcze Dolindo,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże Ojcze, który pozwalasz nam cieszyć się promienną przyjaźnią Ojca Dolindo Ruotolo oraz przykładem jego radosnego ubóstwa, prostoty, serdeczności i skutecznego wstawiennictwa, zechciej obdarzyć go chwałą Twoich ołtarzy, a za jego wstawiennictwem udziel nam łaski, o którą Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Do prywatnego odmawiania