MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 27

Wielkość świętego Michała Archanioła względem umierających

I. Jakże wielka była miłość niebieskiego Księcia w pomocy mu oddanym, szczególnie w chwili śmierci. Bóg obdarzył Go władzą nad wszystkimi duszami, które odchodzą z tego świata. Kościół święty oddaje Mu cześć 8 maja i 29 września, wiosną i jesienią, aby pokazać – jak wyjaśnił święty Bonawentura – że Archanioł ochrania swoich wiernych za życia i w godzinie śmierci. Święty Pantaleon wskazuje, że odwiedza On chorych, gdy krewni nie są zdolni do pomocy, przyjaciele opuszczają, a bogactwa zdają się na nic. Przybywa wtedy święty Michał, aby pocieszyć i wesprzeć swoje sługi.

Modlitwa

Przesławny Książę, święty Michale Archaniele, przybądź mi z pomocą w straszliwej chwili mojej śmierci. Racz towarzyszyć mi w ostatnich momentach, broniąc mnie w walce, aby moja dusza nie poległa podczas Bożego Sądu.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale, który zostałeś ustanowiony przez Boga Księciem dusz. Racz przyjąć także i moją.

Zadanie

Ucałuj trzy razy rany Jezusa Chrystusa na krzyżu, mówiąc: W Twe ręce powierzam ducha mego.

Nowenna do Anioła stróża

Dzień piąty: Aniele Boży, stróżu mój, potężny obrońco, który wciąż ukazujesz zasadzki diabła w oszustwach i złudzeniach tego świata, ułatwiając mi zwycięstwo. Błogosławię Cię i dziękuję, wraz z całym chórem Cnót, mającym moc czynienia cudów i kierowania ludzi na drodze ku świętości. Proszę pomagaj mi we wszystkich niebezpieczeństwach i broń od każdego ataku, abym mógł pewnie kroczyć drogą cnót, szczególnie pokory, czystości, posłuszeństwa i miłości, które są Tobie najdroższe i niezbędne do zbawienia.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.