Misje ks. Piotra Prusakiewicza w Australii

W dniach 6 – 14 stycznia, ks. Piotr Prusakiewicz CSMA, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Któż jak Bóg” i kwartalnika „The Angels Magazine” będzie głosił nauki rekolekcyjne w Australii. Szczegółowy program na plakatach: