O TYM, JAK ARCHANIOŁ MICHAŁ WSPOMAGA NAS W WALCE | Medytacja XXIMedytacja dwudziesta pierwsza

O TYM, JAK ARCHANIOŁ MICHAŁ WSPOMAGA NAS W WALCE

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, A Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen

„ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE, WSPOMAGAJ NAS W WALCE”.

Pierwsza prośba: „wspomagaj nas w walce”, po łacinie „defende nos in proelio”. Słowo „proelio” nie oznacza pojedynczej bitwy, lecz nieustającą wojnę. Czy nam się to podoba czy nie, czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie, wszyscy zostaliśmy zwerbowani do wojska Kościoła wojującego. Podobnie jak Michał i jego aniołowie, my również toczymy walkę z siłami ciemności. Bylibyśmy ślepi, gdybyśmy uważali siebie za stworzonych tylko dla świata materialnego[1]. Nasze życie tu na ziemi to ustawiczna wojna, dlatego prosimy św. Michała o pomoc przeciw złym duchom. Kieruje nimi potężna moc osobowa: Szatan, książę tego świata. Dlatego potrzebujemy pomocy czystych duchów – aniołów. Zacięta walka toczy się bowiem na terenie naszego ducha – sumienia, w głębi naszych dusz i naszej woli. Założyciel michalickich zgromadzeń zakonnych, bł. Bronisław Markiewicz, walkę o nasze zbawienie nazywał bojem bezkrwawym. Nawiązywał w ten sposób do słów św. Pawła, który pisał do Efezjanom: „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6,12) Skoro jest to walka duchowa, najlepszą pomoc możemy otrzymać właśnie od duchów niebieskich.

OCHROŃ NAS PRZED ZASADZKAMI ZŁEGO

Następnie wypowiadamy słowa: „a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha”. Niegodziwość złego ducha objawiła się jeszcze przed pojawieniem się człowieka na ziemi. To wtedy szatan zbuntował się przeciw Bogu i wybrał pychę jako źródło swojej siły napędowej. Niegodziwością Lucyfera było zło skierowane przeciw dobru. Anioł obdarzony tym, co najpiękniejsze odwrócił się od Stwórcy i wypowiedział Mu śmiertelną wojnę. Dzisiaj niegodziwość szatana przejawia się głównie w wielkiej niechęci wobec tego, co Boskie[2].

Diabeł jest niegodziwy z natury. Jego natura, w przeciwieństwie do naszej, nie tylko jest upadła, ale jest do szpiku zła. O co się więc modlimy? Byśmy otrzymali światło dla rozumu i siłę dla woli przeciw chytrości, przebiegłości, oszustwom, kłamstwom i szatańskim intrygom złych duchów. Diabeł jest bardziej od nas przebiegły i nieskończenie bardziej inteligentny. Przypomnijmy sobie kuszenie Ewy w rajskim ogrodzie. Szatan, kiedy chce nas do czegoś nakłonić nigdy nie okazuje całej swej niegodziwości – jest na to zbyt mądry. Nie stawia nam przed oczami i wyobraźnią pokusy nieprzyjemnej: wszystkie pokusy szatańskie są atrakcyjne, słodkie i piękne. Może wykorzystać nawet nasze pobożne gesty, czy też język religii. Wszystko po to, byśmy poszli za nim![3]

NIECH BÓG WEŹMIE SPRAWY W SWOJE RĘCE

„Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy…” – zauważmy pewną zmianę. Wcześniej wzywaliśmy św. Michała, teraz zwracamy się do Boga bezpośrednio, prosząc Go, by wziął sprawy w swoje ręce, by odebrał diabłu władzę oszukiwania nas. Podkreślmy, iż główną taktyką szatańską jest kłamstwo. Prosimy więc Boga o trzy łaski niezbędne do osiągnięcia nieba i uniknięcia piekła:

1) łaskę rozpoznania knowań diabelskich;

2) łaskę siły – byśmy mogli oprzeć się szatanowi;

3) łaskę ochrony przed nami samymi – gdy bezmyślnie wystawiamy się na pokusy, zamiast starać się o cnotę roztropności.

RAMIĘ W RAMIĘ Z ANIOŁAMI

„A Ty, Książę Wojska Niebieskiego… mocą Bożą”. Jako katolicy wierzymy, że św. Michał jest szczególnie blisko Boga i może wypraszać nam wiele łask. Wzywamy św. Michała, by wstawiał się za nami u Boga. Jego rola nie zmieniła się w ciągu wieków historii ludzkiej i anielskiej. Prowadził aniołów do walki na początku dziejów i robi to również dzisiaj. Ta sama wojna, która rozpoczęła się na początku świata, toczy się także dzisiaj. Jest to duchowa wojna między dobrymi i złymi duchami oraz między nami, ludźmi, a demonami. Jakże potrzebujemy pomocy św. Michała! Sami, ze swoimi wątłymi siłami, jesteśmy niczym wobec legionu demonów. Potrzebujemy nieustannej pomocy Boga[4].

„SZATANA I INNE DUCHY ZŁE… STRĄĆ DO PIEKŁA”

Szatan to inne imię Lucyfera. Podobnie jak św. Michał jest wodzem duchów niebieskich, tak Lucyfer rządzi demonami w piekle. Słowo „szatan” oznacza „przeciwnika” lub „oskarżyciela”. Jest on bardzo przebiegły! Jako genialny intrygant, świetnie potrafi kusić nas, ludzi do spiskowania przeciw Bogu.

Co oznacza więc nasza prośba, by św. Michał strącił do piekła szatana i inne złe duchy? Prosimy, by św. Michał trzymał szatana z daleka od nas, by nie udało mu się nas zwieść. Nie jesteśmy w stanie pojąć tajemnicy kuszenia, coraz lepiej jednak rozumiemy, coraz lepiej wierzymy, że wrogowie naszych dusz ciągle knują przeciwko nam. Ale uwaga: nie prosimy o uwolnienie nas od pokusy. Jeśli sam Chrystus doznawał kuszenia, bądźmy pewni, że również my doświadczymy podobnych przeżyć. Jest to pewna część Jego planu wobec nas. W modlitwie błagamy św. Michała, by do piekła wysłał szatana i jego pobratymców – bez nas. Prosimy, by żaden człowiek nie dołączył do potępionych aniołów w piekle[5].

NA AGNUS DEI[6]

Rozwiń, Aniele siedmiobarwną tęczę,

Skrzydłem pokoju osłoń cały świat.

Wyniszcz zło, stargaj sieci zdrad pajęcze.

Wskrześ Boży ład.

Wlej w serca ludzi nadzieję.

Niechaj trwoga się rozwieje,

Święty Michale, Święty Aniele!

Pokój spragnionym niech głoszą Anieli,

Jak w Betlejemskie ciche, jasne dni

Chmury złe ciepły płomień niech przestrzeli

I słońce lśni!

Kapłan: Pan z wami.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, † i Duch Święty. W. Amen

ks. Krzysztof Pelc CSMA


[1] Sekret modlitwy do św. Michała Archanioła, oprac. Agata Pawłowska, na podstawie: Fr John, A. Hardon SJ, „Meditations on the Angels”, Eternal Life, Bardstown, USA 2006.

[2] Ks. M. Szerszeń, O co chodzi w egzorcyzmie Leona XIII? [cz. 1], https://michalici.pl/artykul/o-co-chodzi-w-egzorcyzmie-leona-xiii-cz-1, [17.08.2021].

[3] Sekret, dz. cyt., tamże.

[4] Bł. B. Markiewicz, Jak stać się na wieki szczęśliwym?, wybór i opracowanie tekstów: Ks. H. Skoczylas CSMA, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2005, s. 30-31.

[5] Sekret modlitwy, dz. cyt., tamże.

[6] Ks. F. Ochała, Na Agnus Dei, Anioł w poezji, dz. cyt., s. 83.