„Płakała, gdy tego słuchała”. Medytacja, która porusza łaską