Pomóż nam nieść Anielską Nowinę potrzebującym

Drodzy Czytelnicy,

niektórzy z Was zamawiają prenumeratę dobroczynną naszego czasopisma, dzięki której możemy ofiarować bezpłatnie nasz dwumiesięcznik do miejsc, gdzie panuje olbrzymi głód Boga.

Chcielibyśmy dotrzeć do najbardziej potrzebujących. Dlatego apelujemy do Was o wskazywanie instytucji, które byłyby zainteresowane naszym czasopismem – więzienia, Domy Pomocy Społecznej, szpitale. Prosimy o informacje, a my z wielką radością poślemy egzemplarze dobroczynne.

Z Panem Bogiem,

Redakcja „Któż jak Bóg”

 P.S Można także zostać patronem egzemplarza dobroczynnego – szczegóły: https://bit.ly/3jFZFA3