Objawienia demoniczne. Prawdziwe historie o diabłach. Tom I i II

31,00  z VAT

„Objawienia demoniczne. Prawdziwe historie o diabłach” to przegląd demonologii w ciągu wieków, zawierający udokumentowane i wstrząsające relacje o wielu przejawach działania złych duchów.

Książka podaje przykłady metod, za pomocą których ludzie toczyli walkę z siłami ciemności.

Jest to pasjonująca i pouczająca lektura, która – wyjaśniając zagadnienia duchowych zmagań – zachęca jednocześnie do zadumy nad kondycją duchową człowieka i sensem pracy duchowej nad sobą.

Tom I obejmuje opis zjawisk demonicznych od początku świata, aż po czasy późnego antyku.

Tom II obejmuje przedstawienie zjawisk demonicznych od okresu wczesnego średniowiecza, aż po czasy ostateczne świata i ludzkości.

Jakub Szymański, magister teologii KUL, tłumacz wybitnych tekstów średniowiecznych, jest również autorem artykułów publicystycznych, m.in. w dwumiesięczniku „Któż jak Bóg”. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej angelologii i demonologii.

Oferta obejmuje oba Tomy.


Opis

„Objawienia demoniczne. Prawdziwe historie o diabłach” to przegląd demonologii w ciągu wieków, zawierający udokumentowane i wstrząsające relacje o wielu przejawach działania złych duchów.

Książka podaje przykłady metod, za pomocą których ludzie toczyli walkę z siłami ciemności.

Jest to pasjonująca i pouczająca lektura, która – wyjaśniając zagadnienia duchowych zmagań – zachęca jednocześnie do zadumy nad kondycją duchową człowieka i sensem pracy duchowej nad sobą.

Tom I obejmuje opis zjawisk demonicznych od początku świata aż po czasy późnego antyku.

Tom II obejmuje przedstawienie zjawisk demonicznych od okresu wczesnego średniowiecza aż po czasy ostateczne świata i ludzkości.

Jakub Szymański, magister teologii KUL, tłumacz wybitnych tekstów średniowiecznych, jest również autorem artykułów publicystycznych, m.in. w dwumiesięczniku „Któż jak Bóg”. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej angelologii i demonologii.

Oferta obejmuje oba Tomy.

Privacy Preference Center