Rozważania różańcowe, ks. Mateusz Szerszeń CSMA

25,00  z VAT

25,00  z VAT

24 w magazynie

Rozważania różańcowe, ks. Mateusz Szerszeń CSMA

25,00  z VAT

Rozważania różańcowe to pozycja dla tych, którzy będą odprawiać to nabożeństwo indywidualnie, a także dla duszpasterzy, którzy gromadzą wspólnoty parafialne wokół nabożeństw październikowych.

24 w magazynie

Opis

Różaniec jako modlitwa medytacyjno – kontemplacyjna związana jest z rozważaniem poszczególnych tajemnic z życia Jezusa i Maryi. Każda z nich skrywa w sobie głębokie przesłanie i pomaga w głębszym przezywaniu własnej duchowości.

Z tego powodu powstały nowe rozważania różańcowe  – na nasze czasy, aby mogły pomóc wiernym przy odmawianiu tej modlitwy.

Niniejsza książka zawiera osiem kompletnych zbiorów z rozważaniami.

„Rozważania ze świętymi” są komentarzem do poszczególnych tajemnic na postawie cytatów z pism świętych.

„Rozważania z modlitwą o przemianę wewnętrzną” są poświęcone poszczególnym władzom duszy i ciała człowieka.

„Rozważania krótkie” są syntetycznym i precyzyjnym opisem danej tajemnicy.

„Rozważania z modlitwą o uwolnienie” szczególnie polecane dla osób zniewolonych przez zło i zasadzki złego ducha. W tych rozważaniach przywoływana jest postać świętego Michała Archanioła jako głównego obrońcy przeciw wpływom szatana i jego demonów.

„Rozważania ze świętym Pawłem” powstały na podstawie pism Pawłowych, które nawiązują do poszczególnych prawd doktryny i nauki chrześcijańskiej.

„Rozważania z Apokalipsą” są próbą powiązania treści Księgi Objawienia z życiem Matki Najświętszej i Jezusa Chrystusa”

„Rozważania z Tomaszem a’Kempis” – na podstawie cytatów z fenomenalnego dzieła „O naśladowaniu Chrystusa” pozwalają skonfrontować własne życie z tajemnicą świętości Jezusa i Maryi.

Ostatnia propozycja – „Rozważania z inspiracjami biblijnymi”. Na podstawie fragmentów ze Starego testamentu przedstawione zostały zapowiedzi realizujące się w Ewangeliach i w życiu Kościoła.

Zakończeniem książki jest krótka informacja o Nowennie pompejańskiej i sposobie jej odmawiania.