Sesja naukowa „Św. Michał Archanioł w literaturze pięknej i folklorze” – opowieści z królestwa słów, wierzeń i obrzędów

W dniach 22-23 września 2023 roku odbyła się fascynująca sesja poświęcona kulturowemu dziedzictwu Św. Michała Archanioła w polskiej literaturze i folklorze. Wydarzenie zgromadziło miłośników literatury, naukowców, badaczy folkloru oraz entuzjastów polskiej kultury z całego kraju. Sesji przewodniczył ks. Krzysztof Poświata CSMA.

Pierwszego dnia konferencji uczestnicy mieli okazję zgłębić obecność św. Michała w polskiej literaturze okresu baroku i oświecenia. Dr  hab. Dariusz Dybek na przykładzie ówczesnych kazań, modlitw i Godzinek o św. Michale udowadniał, jak postać Archanioła była ważna i sławna w Rzeczypospolitej. Był on czczony jako odważny obrońca Kościoła przed innowiercami, waleczny opiekun chrześcijan oraz potężny zwycięzca nad diabłem i wszelkim złem.

Wieczorem w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Ks. Bronisława Markiewicza uczestnicy wzięli udział we Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. Dariusza Wilka CSMA, przełożonego generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Następnie uwielbiali Boga w koncercie „Lecimy do nieba” w wykonaniu lokalnego zespołu młodzieżowego Światło Uwielbienia.

Drugiego dnia uczestnicy sesji wyruszyli w podróż po europejskich i światowych legendach chrześcijańskich o św. Michale. Naturalnie, pan Herbert Oleschko najwięcej uwagi poświęcił objawieniom Archanioła na ziemiach polskich. Potem prof. dr hab. Jolanta Ługowska zabrała słuchaczy do krainy dziecięcych zabaw i ludowego folkloru, w których żywo odbijał się kult św. Michała. W kolejnym wykładzie uczestnicy przenieśli się do współczesnej prozy polskiej. I tutaj również p. Monika Hyla wytropiła wątki archanielskie, choć niejednokrotnie zgodnych w płodną wyobraźnią autorów, a niekoniecznie z duchem teologii.

Na koniec nastąpiło już całkiem nowoczesne odniesienie do rzeczywistości: ks. Krzysztof Pelc CSMA w swojej prezentacji pokazał wzrastającą popularność św. Michała w zasobach internetowych.

Sesję urozmaicił wernisaż rzeźb anielskich dłuta p. Jana Kikty, przywiezionych przez p. Andrzeja Rzepkę, mecenasa galerii Pod Cichym Aniołem z Tyrawy Wołoskiej.

Sesja adresowana była do wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiadomości o św. Michale, natomiast organizatorzy pragną skompletować materiały z wygłoszonych konferencji i wykładów do trzeciego tomu  monografii naukowej Michał Archanioł. Jego wydanie zaplanowano na rok 2024. Dotychczas ukazał się dwa tomy: (1) „Zagadnienia teologiczne”, (2) „Dzieje kultu i duchowość”. 

„Któż jak Bóg” objęło to wydarzenie patronatem medialnym.

AP