II Tydzień. Dzień 6. Seminarium Życia w Duchu Świętm

Ludzie wiążą swoją wielkość z tym, co posiadają, w co mogą się ubrać, w swoich umiejętnościach, w swojej urodzie, w stosunkach, pozycji społecznej itp. Chrystus coś innego mówi mi o prawdziwej wielkości człowieka. Wyraża się ona w pokornej służbie innym.

 To dążenie niech was ożywia;
 ono też było w Chrystusie Jezusie.
 On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności,
 aby na równi być z Bogiem,
 lecz ogołocił samego siebie, 
 przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.
 A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka
 uniżył samego siebie,
 stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej.
 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył
 i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
 aby na imię Jezusa                                                      
 zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.
 I aby wszelki język wyznał,
 że JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM
 ku chwale Boga Ojca (Flp 2,5-11).

Uczyń całe moje życie znakiem ofiarnej miłości do Ciebie, Miłosierny Boże. Niech każda kropla mojej krwi, każde uderzenie serca, każdy oddech, każda moja myśl, każde słowo i każdy czyn będzie uwielbieniem Ciebie. niech każdy mój dzień będzie dniem służby Tobie.

Jak medytować Słowo Boże? – kilka praktycznych wskazówek:

 1. Przyjmij odpowiadającą ci pozycję ciała i odpręż się. Odsuń od siebie różne myśli, troski, które cię rozpraszają – oddaj je Panu. Spróbuj skupić twe myśli i serce na Jezusie.
 2. Uświadom sobie, że przebywasz w obecności Jezusa. Może ci w tym pomóc zamknięcie oczu i wyobrażenie Go sobie. Trwaj w pokoju i przez wiarę bądź pewny, że On jest z tobą, a ty jesteś z Nim.
 3. Proś Jezusa, aby prowadził cię w modlitwie i napełniał Duchem Świętym, byś mógł zrozumieć Jego słowo: „Duchu Święty, proszę Cię otwórz moje serce na wszystkie słowa, które Pan skieruje do mnie podczas tej modlitwy. Spraw, aby zapadły one głęboko w moim sercu i zmieniały moje życie”.
 4. Przeczytaj powoli Słowo z Pisma Świętego przeznaczone na dany dzień. Możesz przeczytać je kilka razy, jeśli potrzeba – głośno je wymawiając. Pozwól tym słowom przeniknąć twoje serce i umysł. Przyjmij je tak, jakby sam Bóg mówił ci je osobiście. Rozważaj te słowa w swoim sercu.
 5. Zastanów się, jaką prawdę wyrażają i jak ta prawda odnosi się do ciebie, do twojego życia, problemów, stosunku do Boga, ludzi samego siebie.
 6. Zauważ, jaką reakcję wzbudza w tobie to Słowo (przynosi nadzieję, radość, pokój, miłość, rodzi wdzięczność, budzi opór, bunt, zniechęcenie, obawę, lęk).
 7. Trwaj przed Jezusem, próbuj usłyszeć, co On tobie mówi, tobie osobiście. Jeśli tekst jest zaczerpnięty z Ewangelii, wyobraź sobie, że to ty znajdujesz się w tej scenie, np. z apostołami u stóp Jezusa, słuchając jego pouczeń. Pozostawaj przed Jezusem, przyjmując pokój i moc, która promieniuje z Jego obecności. Pozwól Jezusowi ogarnąć ciebie i otwórz Mu swoje serce.
 8. Spróbuj odpowiedzieć Bogu na Jego Słowo. Powiedz Jezusowi, co zrozumiałeś i podziękuj Mu za to. Podziel się z Nim tym, co czujesz, co przeżywasz. Twoja modlitwa może mieć formę dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia, prośby. Mów do Jezusa jak do przyjaciela, dziękując, zawierzając i oddając mu siebie całkowicie.
 9. Możesz pomodlić się za innych: za rodzinę, krewnych, przyjaciół, osoby w potrzebie, osoby, które cierpią, za Kościół, za twoją wspólnotę, za prowadzących rekolekcje i innych uczestników Seminarium.
 10. Możesz zakończyć modlitwą „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, itp.
 11. Jeśli uznasz to za pożyteczne, możesz zanotować sobie w zeszycie refleksję i doświadczenia, które pojawiły się w czasie modlitwy osobistej. Możesz podkreślić sobie słowa i zdania, które były dla Ciebie najcenniejsze.

Niech Twoja wola stanie się treścią mojego życia, Miłosierny Panie. Niech Twoja łaska napełnia mnie i umacnia w wypełnianiu tego, do czego mnie zapraszasz. Niech Twoja Miłość stanie się moją miłością, a Twoje Życie moim życiem. Niech Twoje Słowo nazywa mój świat i stwarza mnie codziennie na nowo.

Maryjo, Matko Jezusa, Nauczycielko wypełniania woli Bożej, naucz mnie przyjmowania Boga w Jego Słowie, by Jego Duch mógł zamieszkać we mnie i wydawać owoce Bożej Miłości w moim sercu i w moim życiu każdego dnia.