VI tydzień. Dzień 1. Seminarium Życia w Duchu Świętym

Jezus – Mesjasz, wskazuje na swoje działanie zbawcze: chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia. Jezus przyszedł na ziemię po to, aby zbawiać, uzdrawiać i uwalniać spod wpływu złego ducha. Takie samo działanie zbawcze pragnie Jezus podjąć także w stosunku do ciebie. Chce wziąć na siebie twoje słabości i cierpienia: