VI tydzień. Dzień 6. Seminarium Życia w Duchu Świętym

Kiedy Jezus podczas ostatniej wieczerzy umywał uczniom nogi, oni zupełnie nie rozumieli, o co Mu chodzi. Nie chcieli się na to zgodzić, ponieważ mycie nóg należało do zadań niewolników. Zgodzili się jednak, ponieważ oczekiwał tego od nich ich Mistrz. Nawet – jeśli na razie nie rozumiesz do końca, co Jezus chce uczynić w Twoim życiu, przyjmij Jego Miłość.

 Jezus prosi, byś pozwolił Mu dotknąć Twoich ran, odkrył przed Nim to, co boli, czego się wstydzisz… Wtedy otworzysz się na Jego łaskę uzdrowienia i nową głębszą relację z Nim. Uczyń to z determinacją św. Piotra.