XXXIV Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego

W dniach 1-14 lipca 2018 r. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła organizuje XXXIV Pieszą Pielgrzymkę Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego. Trasa wiedzie
z Warszawy do Miejsca Piastowego.

Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: W MOCY DUCHA. Przez dwa tygodnie młodzież z całej Polski będzie wypraszała łaskę trzeźwości w polskich rodzinach.

Młodzieżowy Boży klimat i rodzinna pielgrzymkowa atmosfera sprawiają, że człowiek otwiera się na Boga, drugiego człowieka i może dokonać zmiany swego życia.

 

Więcej informacji:

www.trzezwosciowa.michalici.pl

 

Serdecznie zapraszamy!!!