I Tydzień. Dzień 5. Seminarium Życia w Duchu Świętym

Duch Święty prowadzi każdego, kto szuka prawdy i szczęścia do spotkania z Jezusem – Zbawicielem i Pełnią Prawdy. Każdy ma swój czas spotkania z Jezusem, a Duch Święty pozwala nam rozpoznać Zbawiciela.