10 cytatów św. Jana Pawła II. A Ty jaki pamiętasz?

Wspominamy w liturgii św. Jana Pawła II. Z każdym rokiem jego postać delikatnie blednie i zaciera się w naszej pamięci. Warto może przypomnieć sobie kilka słów, które zostawił nam papież Polak. A Ty jakie słowa papieża zapamiętałeś?

  1. Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi.
  2. Odczułem ową niezwykłą macierzyńską troskę i opiekę, która okazała się mocniejsza od śmiercionośnej kuli.
  3. Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.
  4. Ja wiem, co to jest wojna, lecz muszę powiedzieć, że wojna nie rozwiązuje problemów, ale je mnoży.
  5. Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać.
  6. Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu.
  7. Człowiek rodzi się, kocha i umiera nie na próbę.
  8. Jeśli nauczycie się odkrywać Jezusa w Eucharystii, to będziecie umieli odkrywać Go także w waszych braciach i siostrach, a w szczególności w najuboższych.
  9. Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni.
  10. Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata.

Ks. Mateusz Szerszeń CSMA