Przyjęcie do Rycerstwa

Co należy zrobić, aby zostać przyjętym do Rycerstwa św. Michała Archanioła?

1. Zapoznaj się ze statutem.

2. Napisz do Centrali Rycerstwa prośbę o przyjęcie wraz z wypełnionym kwestionariuszem. Prosimy o pobranie kwestionariusza

3. W czasie próby rycerskiej:

  • uczęszczaj na miesięczne zebrania lokalnego (lub najbliższego) Zastępu,
  • czytaj i kolportuj czasopismo „Któż jak Bóg”,
  • codziennie módl się modlitwami Rycerzy.

4. Kandydat, który z różnych powodów nie może podjąć obowiązków rycerskich, może zostać Członkiem Wspomagającym – zobacz statut.