Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Powściągliwość i Praca z siedzibą w Markach 05-261, ul. Piłsudskiego 248/252, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w XIV Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem 0000079935 w dniu 10 stycznia 2002 r. Towarzystwo otrzymało numer identyfikacyjny REGON 017461624 oraz numer NIP 125-11-97-667.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych można kierować pod adres
e-mail: redakcja.kjb@gmail.com

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  • marketingowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez nas. Działamy podstawie zgody wykonania usługi polegającej na realizacji umowy o świadczeniu usług prenumeraty oraz zamówień internetowych

Towarzystwo Powściągliwość i Praca zobowiązuje się, że nie będzie przekazywać danych osobowych. Odbiorcom danych osobowych będzie jedynie instytucja upoważniona z mocy prawa tj. redakcja dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”.

Dane osobowe będziemy przechowywać aż do czasu wycofania zgody.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, można je sprostować, sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas  danych.

Mają Państwo prawo aby w każdym momencie cofnąć udzieloną nam zgodę.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego – jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usług.

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.