O Rycerstwie i Czcicielach Ruchu Apostolskiego św. Michała Archanioła

Rycerstwo Św. Michała Archanioła to istniejący już od 25 lat Ruch Apostolski, którego celem jest wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom, oddalanie wszelkiego zła i zagrożeń dla Polski, Kościoła Katolickiego i całego świata. Członkowie Ruchu codziennie odmawiają egzorcyzm prywatny, modlitwy przewidziane Statutem, a w piątki poszczą o chlebie i wodzie.

We wrześniu 2004 r. dotychczasowy Animator Generalny i Założyciel Ruchu ks. Marian Polak CSMA udał się do Argentyny na pracę misyjną. Jego obowiązki przejął ks. Piotr Prusakiewicz CSMA.

W ostatnich miesiącach do grona blisko 350 członków Ruchu dołączyło kilkunastu nowych kandydatów. Natomiast kilkadziesiąt osób z zastępów w Bielsku Białej, Gorzowie, Świdniku, Warszawie i Gdańsku, po zakończeniu okresy próby, złożyło przyrzeczenie rycerskie. W parafii pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku powstał nowy zastęp. Nowy Animator Generalny głosił rekolekcje poświęcone aniołom i przybliżał charyzmat Ruchu w Anglii, Szkocji i Niemczech.

Czciciele Św. Michała Archanioła w blisko 8-tysięcznej liczbie czczą św. Michała Archanioła m.in. przez codzienne odmawianie koronki anielskiej, nabożeństwa w pierwsze wtorki miesiąca oraz spotkanie w grupach parafialnych pod przewodnictwem zelatorów. W maju br. spotkali się oni w Miejscu Piastowym na ogólnopolskim czuwaniu, a w czerwcu uczestniczyli w dorocznych rekolekcjach, które prowadził Moderator Ośrodka w Krakowie Ks. Zbigniew Baran CSMA. Nowe grupy Czcicieli powstały m.in. w Strzyżowie.