Regulamin wpłat darowizn

DarowiznaWpłata, jednorazowa wpłata pieniędzy przez Darczyńcę na cele statutowe Stowarzyszenia Towarzystwo Powściągliwość i Praca, z wykorzystaniem systemu Przelewy24.pl na stronie internetowej www.kjb24.pl.

Darczyńca ma możliwość wyboru pomiędzy wpłatą darowizny jednorazowej w kwocie 10 zł, 30 zł, 50 zł, 100 zł, 300 zł. 

Z chwilą dokonania Płatności przez Darczyńcę dochodzi do zawarcia Umowy darowizny.

Na adres mailowy wpłacającego darowiznę niezwłocznie przychodzi potwierdzenie dla Darczyńcy faktu zawarcia Umowy darowizny z dowodem sprzedaży.

Towarzystwo Powściągliwość i Praca jest uprawniony do odmowy realizacji Umowy darowizny, o czym zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta i zwrócić mu wpłacone środki, w następujących przypadkach:

  1. dane wskazane w formularzu są nieprawidłowe;
  2. w trakcie składania Wpłaty doszło do naruszenia postanowień Regulaminu

Przeznaczenie darowizn: Darowizny przekazane przez Darczyńców wykorzystywane są wyłącznie na działania statutowe Stowarzyszenia Towarzystwo Powściągliwość i Praca.

Przetwarzanie danych

A. Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Towarzystwo Powściągliwość i Praca, zwana dalej „Administratorem”.  

B. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Darczyńca dokonując darowizny akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora stosownie do postanowień Polityki Prywatności dostępnej na stronie https://kjb24.pl.

C. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym Darowizny. Darczyńca może zgłosić się do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli jego dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.