Święty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca i Syna i Ducha Świętego uchodźcie duchy złe, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: idźcie precz i nie wracajcie. Amen.

Mocą Boga, Mocą Najwyższego, Panie uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.

(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 08.02.1993 r. nr 184/K/93)

W imię Boga w Trójcy Jedynego przez zasługi i moc wszystkich Chórów Anielskich: Serafinów, Cherubinów, Tronów, Panowań, Mocarstw, Władz, Zwierzchności, Archaniołów i Aniołów Stróżów – rozkazujemy wam przeklęte duchy nieczyste: pychy, łakomstwa, zazdrości, gniewu, obżarstwa, pijaństwa, lenistwa, kłamstwa, bogobójstwa, bratobójstwa, dzieciobójstwa, zdrady i wszego złego – idźcie precz na samo dno piekła i pozostańcie tam na wieki wieków. Amen. A nie przeszkadzajcie Chrystusowi i nam budować Jego Mistycznego Ciała tu, na ziemi. Amen.

(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 04.03.1998 r. nr 192/K/98)

Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli. Wstawiaj się za mną do PANA, abym zachwycony Bogiem, wołał do Niego w każdej chwili mego życia „Któż jak Bóg!” Amen.

(Za pozwoleniem Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 02.06.1993 r. nr 942/K/93)

Boże niezmierzonego Miłosierdzia!

Ty chcesz, byśmy wchodząc w zawołanie naszego Patrona, świętego Michała Archanioła, „Któż jak Bóg”, wielbili Cię w Duchu Świętym i w prawdzie Jezusa Chrystusa, żyjąc według wymagań „Powściągliwości i Pracy”.

Wejrzyj łaskawie na naszą Rodzinę Michalicką, na Księży Michalitów i Siostry Michalitki, na ich wychowanków, na Czcicieli i Rycerzy Św. Michała Archanioła oraz tych wszystkich, którzy się polecają naszym modlitwom, i spraw, abyśmy za przykładem wodza Zastępów Pańskich, który wstawia się za nami do naszej Pani i Królowej Maryi Niepokalanej, żyli ku chwale Twego majestatu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 04.03.1998 r. nr 195/K/98)

Aniele Stróżu mój, razem z Tobą uwielbiam Pana Boga, którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz i w Nim poznajesz jego świętą wolę. Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego. Wspomagaj mnie, abym zawsze wypełniał to, co się Bogu podoba, i razem z Tobą i wszystkimi Aniołami i Świętymi wychwalał Go na wieki wieków w niebie. Amen.

(Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 08.02.1993 r. nr 184/K/93)

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę.

Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Za zgodą Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej z dnia 08.02.1993 r. nr 184/K/93)

O wielki Książe niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.

Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem.

Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.

(Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 25.03.1986r. nr 1590/K/86)

  1. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Panie pospiesz ku ratunkowi mojemu

Chwała Ojcu itd.

  1. Wymienia się poszczególne Chóry

– na cześć CHÓRU SERAFINÓW

– na cześć CHÓRU CHERUBINÓW

– na cześć CHÓRU TRONÓW

– na cześć CHÓRU PANOWAŃ

– na cześć CHÓRU MOCARSTW

– na cześć CHÓRU WŁADZ

– na cześć CHÓRU ZWIERZCHNOŚCI

– na cześć CHÓRU ARCHANIOŁÓW

– na cześć CHÓRU ANIOŁÓW

 

Po wymienieniu poszczególnego CHÓRU odmawia się 1 raz Ojcze nasz, 3 razy Zdrowaś, Chwała Ojcu oraz wezwanie: Dla wstawiennictwa św. Michała Archanioła i niebieskiego (wstawiamy nazwę CHÓRU) – Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.

 

  1. Na cześć św. Michała Archanioła: Ojcze nasz.

Na cześć św. Gabriela Archanioła: Ojcze nasz.

Na cześć  św. Rafała Archanioła: Ojcze nasz.

Na cześć św. Anioła Stróża: Ojcze nasz.

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

(Za zgodą Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej z dnia 25.11.1993 r. nr 2041/K/93)

Dostojna Królowo Niebios, Najwyższa Pani Aniołów,

któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy szatana,

prosimy Cię pokornie, ześlij Twoje święte Zastępy,

aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc,

ścigały piekielne duchy, wszędzie je zwalczały,

unieszkodliwiały ich poczynania i strąciły je z powrotem w przepaść.

 

Któż jak Bóg! Święci Aniołowie i Archaniołowie,

brońcie nas, ochraniajcie nas!

 

O czuła Matko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze

całą naszą miłością i nadzieją. Amen.

 

(Za zagodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 20.04.1994 r. nr 578/K/94)

Panie Jezu Chryste! Wyznajemy, że jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią!

Wyznajemy, Panie, że bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić!

 

Przyzywamy na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, św. Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. Przez ich wstawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste!

 

Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów. Dlatego w imię + Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nakazujemy wam, złe duchy, abyście się oddaliły od nas i poszły do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa – duchy pychy i zarozumiałości i nieposłuszeństwa, oddalcie się od nas, od naszych braci i sióstr!

– duchy nienawiści i przekleństw,

– duchy męczarni, tortur i zabójstw,

– duchy zazdrości i zawiści,

– duchy pornografii, nieczystości i rozpasania seksualnego,

– duchy gniewu i złości,

– duchy kradzieży i rozboju,

– duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu,

– duchy lenistwa i próżnowania,

– duchy podejrzliwości, uraz i niechęci,

– duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy,

– duchy letniości, ospałości i apatii,

– duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw,

– duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii,

– duchy chciwości, bogacenia się ziemskiego i zaborczości,

– duchy niewiary i braku zaufania,

– duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności,

– duchy mafii, przemocy, gwałtu i wojny,

– duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa,

– duchy chorób i nagłych dolegliwości,

– duchy smutku, zniechęcenia i depresji,

– duchy zabobonów, sekciarstwa, okultyzmu i parapsychologii,

– duchy magii, czarów, wróżenia i uroków,

– duchy zabijania nie narodzonych i eutanazji,

– duchy zapaści duchowej, rozpaczy i myśli samobójczych,

– duchy fałszywej mistyki odwodzące nas od Boga i zbawienia,

 

Mocą Jezusa Chrystusa + nakazujemy wam, złe duchy, oddalcie się od naszych rodzin, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów!

Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która ma być królestwem Chrystusa i Maryi!

Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi, odkupionych Krwią Jezusa!

Oddalcie się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa i napełniła łaska Ducha Świętego na chrzcie świętym!

Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel! Należymy do Niego i jesteśmy dziećmi Ojca niebieskiego!

Chcemy wypełniać, Ojcze Przedwieczny, Twoją najświętszą wolę!

Racz zesłać na nas śmierć, aniżeli mielibyśmy obrazić Cię grzechem ciężkim!

 

Matko Najświętsza, otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki!

Chcemy na zawsze należeć do Jezusa i do Ciebie!

Św. Michale Archaniele, broń nas przeciwko atakom szatana!

Nasi Aniołowie Stróżowie i święci Patronowie, przybywajcie nam z pomocą!

Panie nasz i Boże! Do Ciebie chcemy należeć w życiu i przy śmierci naszej. Amen.

 

Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98 – do prywatnego odmawiania