Prenumerata roczna

50,00  z VAT

Wybierz z listy numer, od którego chcesz rozpocząć prenumeratę.

UWAGA: Prosimy o wpisywanie numeru zamówienia w tytule przelewu.

Prenumerata wysyłana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem zwykłym.

Numer

6/2023, 1/2024, 2/2024, 3/2024