12 Rycerzy z Mikołowa…

Matka Boska Mikołowska – Matka Miłosierdzia powołała lokalny Zastęp Rycerzy z grupy Czcicieli i Rycerzy św. Michała Archanioła powstałej 17.10.2012 r. w ROKU WIARY i działającej za aprobatą ks. proboszcza Mirosława Godźka przy parafii św. Wojciecha w Mikołowie.

           

            Przed założeniem grupy Czciciele i Rycerze św. Michała Archanioła przez półtora roku dojeżdżali na spotkania modlitewne do Zastępu Rycerstwa w Bielsku-Białej (os. Karpackie, parafia Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka), gdzie wspólnie modlono się o powstanie Rycerstwa w Mikołowie. Prośby o powstanie Rycerstwa składane były również w nabożeństwach środowych na ręce Matki Bożej Mikołowskiej oraz co miesiąc ofiarowano mszę świętą w intencji ewangelizacji. Jesteśmy pionierską grupą działającą w Archidiecezji katowickiej.

 

            W Polsce apostolski ruch zwany Rycerstwem św. Michała Archanioła powstał w 1994 roku z inspiracji Michality – ks. Mariana Polaka CSMA, który w tamtym czasie pełnił obowiązki Animatora Generalnego Rycerstwa. W święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15. sierpnia 1994 roku przełożony Zgromadzenia Michalitów, ks. Kazimierz Tomaszewski podpisał statut Rycerstwa św. Michała Archanioła.

 

            „Zadaniem Rycerstwa jest wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom oraz codzienne odmawianie prostego egzorcyzmu celem odpędzania złych duchów od siebie, Kościoła i całego świata, a zwłaszcza od kuszonych i zniewolonych przez szatana. Patronem Rycerstwa jest św. Michał Archanioł.” (Statut Rycerstwa św. Michała Archanioła)

 

            Przez przeszło 7 lat formacji, poprzez wytrwałą modlitwę, pokutę i post, z grupy Czcicieli św. Michała Archanioła, Matka Boża Mikołowska powołała do Zastępu św. Michała Archanioła 12 Rycerzy. Była to ciężka pełna wahań i zawirowań, długa formacja, w której prowadzili nas ks. Dariusz Grodoń  2012-2016) – obecnie proboszcz w parafii św. Stanisława w Suszcu i ks. Tadeusz Kuśka (2016-2019).

 

            Zwieńczenie tych zmagań nastąpiło 6 lipca 2019 roku podczas IV Ogólnopolskiej Pielgrzymki „Ze św. Michałem na Jasną Górę”, gdzie swoje przyrzeczenia złożyło 12 Rycerzy. Przyjął je ks. Piotr Prusakiewicz CSMA, Animator Generalny Rycerstwa Świętego Michała Archanioła, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Któż jak Bóg” oraz kwartalnika „The Angels”, który mianowanym Rycerzom obficie pobłogosławił.

           

            Szczęśliwym powołanym, którzy odpowiedzieli TAK: Dawidowi, Beacie, Bronisławie, Małgorzacie, Joannie, Ewie, Bernardynie, Zofii, Janowi, Krystynie, Grażynie, Antoniemu, wszyscy członkowie grupy życzą owocnej służby w pierwszym Zastępie grupy Czcicieli i Rycerzy św. Michała Archanioła w Mikołowie. Kandydatom na Rycerzy życzymy zaś wytrwałej, pełnej błogosławieństw Matki Bożej Mikołowskiej formacji, uwieńczonej złożeniem rycerskiej przysięgi „Któż jak Bóg!”.

 

 

Romana Wachholz-Nowakowska

 

%MCEPASTEBIN%